Sidor

fredag 3 juli 2009

Inte alltid en fråga om pengar.

Fler jobb för pengarna skriver oppositionen i DN i dag. Detta inlägg i debatten behöver granskas under ytan. Mer pengar är alltid ett sätt att kortsiktigt vinna popularitet och visa på handlingskraft. Det är för mig inte en lösning om inte den verksamhet som ska använda pengarna ser till att ha en verksamhet där resurser inte används på ett smart sätt. Då ska det till andra åtgärder först och kanske endast.
En arbetsplats inom rättsväendet tog in en konsult för att titta på deras verksamhet. Vid ingångsläget stod verksamheten inför en situation där man sa sig behöva 80 nya tjänster. När verksamheten var genomgången behövdes inte längre dessa tjänster. Hur är då detta möjligt? Jo, om vi arbetar på sätt som genererar mycket arbete men lite resultat och som blir direkt felaktiga. Vi använder kanske osmarta metoder och genom att hitta nya och annorlunda justeringar i arbetsmetoder med högre resultat får vi ut mycket mer av de resurser vi använder. Jag menar att offentlig sektor har en resa att göra på många ställen och områden, där man bör dammsuga den vardag man verkar i för att ta reda på hur man arbetar och om det är så att man arbetar på ett smart sätt för sig själv och för verksamheten. Först därefter kan man tala om vilka pengar som ska till och om de behöver tillföras.

Inga kommentarer: