Sidor

lördag 11 juli 2009

Trist inställning för Landskrona och mot Frälsningsarmén

I dag kan vi alla läsa i Helsingborgs Dagblad på Landskrona sidorna om hur Frälsningsarmén fick sin verksamhet stoppad av miljö sidan i kommunen. Detta skedde mitt under Landskrona festivalen. Istället för att vara en tillställning av möjligheter och positivitet präglas i dag tidningen av miljöförvaltningens snäva syn på livsmedelshantering. Det går alltid att göra ett val av att tolka lagar och regler och uttrycket ” som f. tolkar bibeln” känns här mer än berättigat. Elin Wrethovs spalt på samma sida (A31) ”Vad döljer sig i grytorna” visar på det extrema förhållningssätt som miljö sidan väljer att arbeta med.
Lagar och regler är själv klart till för att följas men här som i alla andra sammanhang så går det att förena en positiv och möjligheternas attityd för att få ett bra resultat för alla istället för att inta en maktposition och tolka så fyrkantigt det bara går. Det finns personer ute på arbetsplatser runt om i vårt land som gjort det till sitt kall att skaffa sig den makt man kan utifrån det lilla ansvarsområde man har. Här finns allt från att trycka på knappar i en entré när det passar insläpparen till att vara tillgänglig för kunder när det passar till att hitta det som stoppar i lagstiftningen istället för att se möjligheterna tillsammans i ett helhetsperspektiv.
Trist för Landskrona!

Inga kommentarer: