Sidor

måndag 6 juli 2009

Men vad är det här? Om skolan.

Läste två inlägg i Aftonbladet i går som jag reagerade på.
Det första är Åsa Lindberg som skriver att hela ansvaret ligger på barnet i förslaget till ny skollag och att förslaget säger att bara du sköter dig i skolan får du arbete. Vidare saknar Lindborg förslag som kostar pengar.
Men vad är det här? När ska vi i detta land lära oss att vrida och vända på de skattemedel som vi tar in så att de verkligen gör största möjliga nytta? Det går inte att säga att bara skolan får mer pengar så löser sig problemen. Vi behöver en skola vars innehåll är viktigt från dag ett till sista dagen och att den enskilda eleven står i fokus. Så har det inte varit och är inte på många ställen. I detta arbete har alla ett ansvar såväl ledarskap som pedagoger och föräldrar och deras barn och ungdomar. Alla har sitt ansvar att ta för att lyfta den enskilde så långt det är möjligt kunskapsmässigt. Det finns ett glastak av välvilja där pedagoger resonerar kring att elever har det svårt och därför omedvetet inte lyfter elever till den nivå de skulle kunna komma. Detta måste vi ändra på.
Att sköta sitt skolarbete så gott man kan gör också att det blir större möjligheter att komma vidare i livet. Hur många av oss har inte i efterhand sagt att jag skulle ha kämpat mer eller lyssnat på kloka röster. Så kommer det förmodligen alltid att vara, men vi ska inte slussa barn upp genom skolan som vi vet kan mer än som tas tillvara. Här har skolan ett pedagogiskt ansvar som kan utvecklas mycket långt.
Den andre artikeln är skriven av Jan Guillou som utmanar läsaren med orden att ”därför måste vissa barn gå i sämre skolor”. Hans ståndpunkt är att muslimska barn som går i privatskolor får en sämre start i livet än andra barn. Jag lyssnade för ett par veckor sedan på ett exempel från en ort ca 30 mil upp i landet, där barn som gått på en kommunalskola inte fick den hjälp de behövde språkligt och inte heller trivdes de i skolan. De gick sedan över till en religiös friskola, lärde sig språk och utvecklades fantastiskt i den miljön. Jag tror varken att det handlar om kommunalskola eller friskola utan om hur jag som elev får komma till min rätt på skolan och hur jag mår under min skoldag samt hur väl ledarskapet och pedagogerna använder pedagogiken på barn och ungdomars arbetsplats. Tredjepart d v s skolinspektion finns sedan som garant för att skolan lever upp till sina åtaganden.
Jan Guillou tar Tibble gymnasium i Täby som intäkt för att allt blir som där om man väljer att driva i privatregi. Detta är en otroligt grov generalisering av verkligheten där allt framstår som nattsvart. Så är inte verkligheten. Det finns många otroligt goda exempel på skolor där såväl elever som pedagoger kommer väl till sin rätt när energi och engagemang används på rätt sätt.
Allt fler skolor börjar också jämföra sig med varandra, vilket gör att kvalitén i skolan kommer att öka.

Inga kommentarer: