Sidor

fredag 15 januari 2010

Hur små kan kommuner vara?

På ett av mina besök i veckan kom vi in på organisation. Det lede vidare till tankar på vad det innebär för en kommun att ta kostnader i jämförelse med vad det innebär för en annan typ av kommun. Det som för en kommun är en oerhörd kostnad på en halv miljon är kanske frimärkes kostnader för en annan. Följdfrågan på detta blir då hur liten en kommun kan vara. Hur skapar man kvalité och möjligheter som gör att det blir attraktivt att arbeta där och på så vis drar till sig duktiga medarbetare?

Inga kommentarer: