Sidor

tisdag 19 januari 2010

Stimulerar till vidare tankar.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att byta perspektiv. Ett sådant perspektivskifte erbjuder Fabian Wallén och Stefan Fölster i boken ” Sjanghaja de som ligger”. Inkomstskillnader beskrivs som synvilla och exemplifieras med ett antal personer som dels finns under kolumnen låginkomsttagare men egentligen har pengar och därefter av personer som finns i kolumnen över dem som har pengar men som egentligen inte har.
Oerhört nyttigt för var och en och mig som politiker och bli bankad med perspektivskifte. Detta stimulerar till vidare tankar.

Inga kommentarer: