Sidor

torsdag 14 januari 2010

Egenförmåga eller låsta områden?

I går var jag och lyssnade på ett pilotprojekt som polisen driver. Det handlar om att skapa egenförmåga hos individerna.
Vid genomgången av polisen kom jag att tänka på det samtal jag haft med en medborgare som berättade om hur han och andra husägare på gatan agerat på felaktigheter när deras barn växte upp. I dag har den kollektiva uppfostran suddats ut och individen agerar och reagerar inte på det som sker i samhället på samma sätt. Kanske är det därför vi har fått program på tv och i dagspress som efterlyser hjältar och beskriver i vårt samhälle. Projektet jag lyssnade till i går arbetar med att föra tillbaka initiativet till individen så att denne vågar stå upp för sig själv och andra.
Projektet är mycket intressant och såväl fastighetsområden som skolor kan öka sin egen förmåga att agera och reagera t e x på språkbruk och dåliga beteende. Jag blev oerhört inspirerad av att lyssna på resonemanget. För hur vill vi ha vår framtid egentligen?
På tisdag kommer det vara interpellationsdebatt i Kammaren på temat kring kameraövervakning.
” Ska det bli enklare för kommunerna att sätta upp övervakningskameror? Justitieminister Beatrice Ask (m) svarar. ” http://www.riksdagen.se/

Inga kommentarer: