Sidor

tisdag 12 januari 2010

Offentlig upphandling

Just nu har en hel del tankar gått till offentlig upphandling. I min egen kommun upphandlades renovering av vattentorn. Det visade sig att den upphandlingen inte var vad den borde vara eftersom det man fick var endast ny färg till utsidan. Det som mer skulle göras kom inte med utan blir istället extra köp. En dålig upphandling kostar medborgarna mycket extra skattemedel.

I går besökte jag Höör och lyssnade till LRF och Livsmedelsakademin i Skåne. En av punkterna var också här upphandling. Genom att upphandla kvalité och t e x ett bättre välbefinnande så går det att åstadkomma en upphandling som leder till att slutresultatet blir som det var tänkt från början. Sättet, innovationsupphandling, bygger på möte mellan köpare och säljare för att t ex ta fram en vara som levererar en tjänst t e x att patienterna avmagrar inte utan får en bättre livskvalité.

Att upphandla via samtal i upphandlingen finns det en rädsla för eftersom man är rädd att göra fel. Det har inneburit att man avstått från möjligheten. Nu när verktyget ökar i användning tror jag också att vi kommer att få se mer pricksäkra och därmed kostandseffektiva lösningar.

Inga kommentarer: