Sidor

torsdag 14 januari 2010

Nja ord

I dag har jag talat om skolfrågor på längden och bredden. I det sammanhanget kom det fram att svenska ord som kanske, eventuellt och vi får se upplevs av elever som att de fått klartecken. Därför är det viktigt att säga nej till den punkt då du med säkerhet kan lämna ett ja.
Att vara tydlig och att kommunicera på ett sätt som inte kan missförstås tror jag är en stor del av varför vissa pedagoger lyckas bättre än andra med att nå sina elever. Ord av betydelse i sammanhanget är att skapa förtroende, att känna tillit och att inte alltid dela åsikten men respektera varandra.

Inga kommentarer: