Sidor

lördag 16 januari 2010

Att säga ifrån.

I dag blev jag påmind om den diskussion vi förde hos polisen i veckan kring civilkurage.
Nämligen att stärka personer för att de i sin tur ska säga ifrån och reagera i de små händelserna i vardagen. På så sätt ökar inte dåliga beteenden och växer till allvarligare händelser.
Händelseförloppet var detta;
Fyra unga killar for runder på den lilla stationen. Vi var några som gick in i väntrummet, och det tog inte lång tid innan kilarna dök upp även där. Ordvalet och sättet att uppträda med att slita i dörrar gjorde att jag fick nog och sa ifrån. Efteråt fick jag höra av en annan passagerare att deras uppträdande upplevts som hotfullt.
Vad hände då när de blev tillsagda, jo de tystnade och satte sig ner på en av bänkarna och inväntade sitt tåg. Säkert förvånade att någon sa ifrån. Detta behöver vi göra oftare.

Inga kommentarer: