Sidor

torsdag 31 januari 2008

Vad är vad i olika beskrivningar?

I dag har jag läst på Hans Hoff (s) blogg och han ägnar dagen åt skattesänkningar och spekulationer om tiden fram till valet. Hans Hoff skriver att det finns två tydliga alternativ i opinions mätningarna och att det tydligt syns vad människor väljer. Att Hans Hoff här syftar på sitt eget parti (s) som går upp i mätningarna syns, men vad är det svenskarna får? Var någonstans kan medborgarna läsa och jämföra den socialdemokratiska politiken med regeringens politik? Det är först då det finns en avprickningslista att ta av som det går att jämföra alternativen. Vad får medborgarna kortsiktigt och långsiktigt med en socialdemokratisk politik och kommer det att vara en mix av miljöparti och vänsterpolitik inbakat. Inte minst inom klimatområdet kommer detta att ställa frågorna på sin spets. Skattetrycket hur stort ska det vara? Finns det en politik som stimulerar människor till arbete? Frågetecknen är många…
Till skillnad från Hans Hoffs dystra beskrivning av det ekonomiska läget vill jag tillföra en del fakta så som att sysselsättningen har ökat mycket snabbt och många har gått från utanförskap till innanförskap. Den största förändringen på mycket länge och detta är otroligt positivt.
Detta har gjort att vissa delar av industrin har fått växtvärk (produktiviteten har minskat) d.v.s. att de blir för trångbodda ( lokalerna blir för små) eller inte har hunnit med att investera i fler eller större maskiner i takt med högkonjunkturen och inflödet av arbetskraft. Även en kostnad för att inskola de personer som kommer in i arbetet måste räknas till och en hel del som fått arbete är ungdomar som går in på lägre lönenivå än äldre med längre erfarenhet. Kan vara bra att nämnas i sammanhanget om hur saker hänger ihop när man talar om produktivitetsnedgång tycker jag.
Inflationen som Hans Hoff gärna vill klistra på regeringen tillhör en större bild med ökade livsmedelspriser och energipriser och har en global påverkan. Ekonomin hänger inte lös i en tråd och inflationen för sig själv i en annan. Dessa sitter ihop som i en kompass där de rör sig på två håll i samma pil.
Vi tackar Hans Hoff för att han inte lastar USA krisen på regeringen utan här talar om spridningseffekter i ekonomin.
Regering för en ansvarsfull politik och samlar i ladorna för att klara även sämre tider, som vi vet kommer mer eller mindre framöver så som de alltid gjort genom historien.

Inga kommentarer: