Sidor

måndag 28 januari 2008

Det personliga mötet underskattas

I dag kan vi läsa i media om kränkningar på nätet. När vi skriver våra e-mail kan vi emellanåt märka att det som var avsikten inte framkom i texten. Det är inte alltid lätt att föra en dialog när vi inte ser den andres ansiktsuttryck eller hör hur och på vilket sätt dialogen framställs. Att vara en aktör på nätet kan därför lätt uppfattas och självklart också lätt missbrukas då du inte direkt behöver stå tillsvars för dina handlingar. Det är viktigt att denna värld på nätet blir en del av utbildningen i skolan såväl hos vuxna som hos ungdomarna. Föräldrar måste också skaffa sig kännedom om den trafik av kommunikation som förs.

Inga kommentarer: