Sidor

söndag 20 januari 2008

Väntrummet

Socialdemokraterna blandar ihop skatter till sjukvården med vem som utför vården.
Det ena är systemet för hur det hela ska betalas d v s att vi alla betalar skatt till sjukvården via vår Landstingsskatt. En betalningsform som alla partier står bakom. Detta gäller även för personer som väljer att söka sig till privatprivat vård där du betalar allting själv. Med andra ord betalar dessa personer både det gemensamma och det egna, detta nämndes aldrig i debatten och kan vara intressant att fundera på.
Väntrum ska delas av alla fortsatte Mona Sahlin. Varför då frågar jag? Det bästa vore väl ändå om inte dessa väntrum runt om i landet delades alls och istället bara var en passage in till sjukvården snabbt och lätt utan köer. Väntetider är dåligt för patienter och är ett problem som hänger kvar historiskt. Det sker en resa inom sjukvården med politiska verktyg men det måste också ske en resa inom sjukvården genom att arbeta smartare.

Inga kommentarer: