Sidor

onsdag 2 januari 2008

Feminism eller humanism?

Att vara feminist är enkelt att säga, men har olika betydelse för olika personer vilket ofta glöms bort. Pär Ström har i sin artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet gått på denna nitlott och klumpar ihop alla feminister till en grupp som han sedan ställer mot männen. Speciellt viktigt är det därför att påpeka att likhetstecken sätts mellan vänsterdebattörer och ordet feminism och att det är den agendan som beskrivs när ordet används. Detta gör att jag är mer tilltalad av att använda ordet humanism.
Människor är i första hand individer. Det gäller oavsett kön, ras, ålder eller vilken grupp man väljer att dela in människor i. Betydelsen måste vara att kvinnor och män skall kunna leva och verka under samma villkor, förutsättningar och möjligheter.
Jag kan inte se en enda poäng i att ställa en grupp mot en annan. Ingen tjänar på att ett kön betraktas som godare, bättre eller sämre än det andra, jag ser det istället som en tydlig signal på att ett framåtsyftande samhälle måste ta tillvara både mäns och kvinnors intressen, erfarenheter och kunskap. Detta oavsett om det handlar om utbildningsmöjligheter, behandling inom vården, i medicinsk forskning, yrkesförutsättningar, personlig utveckling, arbetsplatser eller styrelsearbete för att nämna en rad av områden.

1 kommentar:

Göran Pettersson sa...

Så sant, så sant. Men vilken blir då slutsatsen? Ska vi inte försöka få bort subgrupperandet och kvoteringstänkandet? Jag anser det! Men är det verkligen den linjen som moderatkvinnorna driver. Jag tycker inte att det verkar så.