Sidor

tisdag 8 januari 2008

Den synlia polisen

Polisen ska bli mer synlig på gator och torg är tv inslaget i dag på nyheterna. Polischefen har uppmärksammat att allmänheten upplever polisen som osynlig.
Jättebra att polisen funderar på dessa upplevelser från medborgarna.
Fler vuxna behövs i samhället, och med tanke på att det finns en hel del att göra förebyggande för att undvika att barn och ungdomar hamnar i polisens och andra myndigheters händer redan under skoltiden, efter skoltiden och i vuxenålder undrar jag om det finns andra aktörer som kommer att ha samma tankebana som polisen?

Inga kommentarer: