Sidor

fredag 25 januari 2008

Tar gammal politik plats i ny skepnad?

Nu blir det justeringar i Finansutskottet. Pär Nuder går ut och in kommer Thomas Östros, om vi ska hålla oss till den bild som nu figurerar, som jag upplever det står Östros för andra värden i hur arbetet kring politiken sker genom att bromsa och förhala i alla lägen. I Finansutskottet har delar varit av samma intresse för så väl moderater som socialdemokrater. Endast (v) har avvikit i ett par frågor. Vad händer nu kan man fråga sig?

Inga kommentarer: