Sidor

tisdag 15 januari 2008

Skriftliga omdömen av godo

När vi går och lär oss att simma får vi ett märke och ett diplom på vår kunskap när vi nått målet. Vi kan sedan välja att simma för att klara olika distanser med olika utmaningar.
Målet för simskolan är att alla ska ha nått målet att kunna simma när kursen är slut. Vissa kommer att vara klara innan, andra efter genomgången kurs och någon behöver träna mer.
Här är vi tydliga för om vi skulle sägas klara kursen och få papper på det utan att det var sant skulle vi riskera en drunkningsolycka. För de som klarar en simundervisning på kortare tid än utsatt ges nya mål med större krav på avstånd och innehåll.
Skolan ska fungera på samma sätt, men gör det inte alltid. Tyvärr kan elever gå genom utbildningar under en hel grundskoletid utan at det funnits tydliga kommunikationsplaner på vägen. Jag har fått berättat för mig om elever som på IV befinner sig på nivå åk 4. Våra barn och ungdomar får en skolgång i livet och den ska vara till för dem. Därför tycker jag att det är viktigt att det kommer på pränt för eleven och föräldrarna var på resan eleven befinner sig. På så vis blir skolan tvungen att vara tydlig i sitt budskap.

Inga kommentarer: