Sidor

tisdag 8 januari 2008

Träff med LRF Skåne i Höör

Svenska kycklingar borde vara världsledande på exportmarknaden, men så är ej fallet.
Vi är ganska ensamma om att ha produktion utan salmonella. Vad är det som gör att den svenska hanteringen och metoden inte går på export eller att vi inte säljer på kvalité. Kommer svensk produktion att minska till små enheter för närområdet eller kan vi dra nytta av våra kvalité fördelar?

Miljön var också på tapeten och här togs exemplet med en liter Mellanmjölk som har sin största miljöbelastning i transporten.

Visste ni att mjölkproduktionen i Sverige är beroende på vädret i Australien och Nya Zeeland. När vädret blir dåligt och bete till korna minskar blir det inte tillräckligt med mjölkpulver framställt. Detta gör att Sverige plötsligt kommer in på världsmarknaden på en produkt som i vanliga fall inte är lönsam.


Inga kommentarer: