Sidor

torsdag 17 januari 2008

Att svälta ut friskolor

Ekonomiska underlag för tilldelning av pengar till elevers skolgång går att dribbla med för den kommun som så önskar. Detta kan vara ett sätt att bokstavligen svälta ut en skola som på studs i slutet av året får nya spelregler att möta kommande år. Det här är inte moraliskt riktigt och drabbar tredje part d v s eleven.

Inga kommentarer: