Sidor

onsdag 16 januari 2008

Bort med avgaserna!

Sa statsministern i dag i partiledardebatten, och det är ju alldeles rätt. Bilen är inte ond som miljöpartiet säger. Det handlar om hur vi utvecklar nya möjligheter till drivmedel med mindre förbrukning och det handlar om styrmedel från politiken. Miljöpartiet vill skuldbelägga människor istället för att tala om teknik och utveckling för att hitta nya möjligheter.
Till Jan Björklund fanns frågan om kärnkraften från Maria Wetterstrand. Folkpartiledaren tog upp den gamla sloganen ” vad ska väck Barsebäck, vad ska in sol och vind” och berättade att dessa två energislag inte räcker för att fylla Sveriges behov av energi. Efter Barsebäck har kolkraft importerats från Danmark och det kan ju inte var lösningen på miljön och klimatet fortsatte Björklund.
Maud Olofsson svarade Maria Wetterstrand på miljöfrågan utifrån EU perspektivet och att Sverige i dag med Alliansregeringen är med och diskuterar och inte som förr sitter på läktaren och surar.

Inga kommentarer: