Sidor

fredag 11 januari 2008

Kärnkraft ja eller nej?

I dag har kärnkraften varit på tapeten och Folkpartiet har varit tydliga i sin politiska åsikt.
De vill bygga ut kärnkraften. Ett beslut som tilltalar mig.
Kärnkraften och dess hantering likaväl som slutförvaring har tagit många steg på utvecklingsområdet. I dag är inte samma grund att stå på, som när vi hade folkomröstning.
Det ska bli spännande att följa den kommande debatten där parametrar av säkerhet ska ställas mot utsläpp, miljö och klimat.

Inga kommentarer: