Sidor

lördag 19 januari 2008

Vad beror högre priser på?

Det finns olika orsaker till att priser stiger. En produkt blir mer attraktiv och därför kan säljaren höja priset och sälja mer- vi köper. Dyrare råvaror gör att priset blir högre eller att det finns ett minskat utbud dvs. det finns färre produkter att få tag på och många vill ha produkten. Som exempel på det sista kan nämnas kö för att få en konsertbiljett.
När lönerna ökar kan det få effekter på priserna eftersom de som tillverkar produkterna ska få mer i lönekuvertet. Det är inte alltid så, men mycket hänger ihop.
De två sista åren har svenska folket fått både sänkt skatt och högre lön. Vissa skatter har ökat och vissa priser har ökat. Då skatten på inkomst minskar får den enskilda människan mer kvar i plånboken att själv bestämma över.

Inga kommentarer: